Search for:
No Image Available
GP DAN PP KAWASAN TASIK 2000
 Author: Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan  Category: Planning Guidelines - First Edition  Publisher: PLANMalaysia  Published: 01 Jan, 2000  ISBN: 983-9396-56-0  Pages: 71 PAGES  Language: MALAY  File Size: 3.89 MB Download
Description:

Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Pembangunan Kawasan Tasikyang disediakan ini bertujuan untuk membantu semua pihak terutamanya Pihak Berkuasa Negeri, Pihak Berkuasa Tempatan serta pihak di dalam menetapkan aktiviti pembangunan, perletakan, kepadatan dan sebagainya di dalam sesuatu pembangunan kawasan tasik. Adalah diharapkan piawaian ini dapat menyokong usaha-usaha kerajaan ke arah pembangunan fizikal dan pemeliharaan alam sekitar yang seimbang dan tidak menjejaskan daya tarikan semulajadi kawasan tasik.