Search for:
No Image Available
GPP KAW RIZAB SG SBAGAI SEBAHAGIAN TLA 2002
 Author: Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan  Category: Planning Guidelines - First Edition  Publisher: PLANMalaysia  Published: 01 Jan, 2002  ISBN: 983-9386-76-5  Language: MALAY  File Size: 4.78 MB Download
Description:

Garis Panduan Perancangan Kawasan Rizab Sungai Sebagai sebahagian Tanah lapang Awam disedaikan untuk membantu Pihak Berkuasa Negeri, Pihak Berkuasa Tempatan dan pemaju di peringkat penyediaan Rancangan Struktur Negeri, Rancanagn Tempatan Daerah dan penyediaan Laporan Cadangan Pemajuan (LCP) di peringkat kelulusan pembangunan dan permohonan Kelulusan Kebenaran Merancang.