Search for:
No Image Available
GPP KAWASAN LAPANG
 Author: Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan  Category: Planning Guidelines - Latest Edition  Publisher: PLANMalaysia  Published: 09 Feb, 2023  Pages: 43  Language: Malay  File Size: 2.47 MB Download
Description:

Garis Panduan Perancangan Kawasan Lapang ini disediakan untuk membantu Pihak Berkuasa Negeri (PBN), Pihak Berkuasa Tempatan (PBT), agensi pelaksana dan pemaju dalam merancang, mengawal dan mereka bentuk penyediaan kawasan lapang khususnya semasa peringkat permohonan kebenaran merancang. Garis panduan perancangan ini memansuhkan dan menggantikan Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Tanah Lapang dan Rekreasi (JPBD 7/2000); Garis Panduan Kawasan Kolam Takungan Sebagai Sebahagian Tanah Lapang (JPBD4/1997); dan Garis Panduan Perancangan Kawasan Rizab Sungai Sebagai Sebahagian Tanah Lapang Awam (JPBD 2/2002).

GPP KAWASAN LAPANG