Search for:
No Image Available
GPP KAWASAN LAPANG
 Author: Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan  Category: Planning Guidelines - Latest Edition  Publisher: PLANMalaysia  Published: 11 Jun, 2021  Pages: 44  Language: Malay  File Size: 24.1 MB Download
Description:

Garis Panduan Perancangan Kawasan Lapang ini disediakan untuk membantu Pihak Berkuasa Negeri (PBN), Pihak Berkuasa Tempatan (PBT), agensi pelaksana dan pemaju dalam merancang, mengawal dan mereka bentuk penyediaan kawasan lapang khususnya semasa peringkat permohonan kebenaran merancang.