Search for:
No Image Available
LAPORAN PROSIDING FORUM HEBAHAN GARIS PANDUAN PERANCANGAN PETAK PENGECASAN KENDERAAN ELEKTRIK (GPP EVCB) DAN PROSEDUR PERMOHONAN PEMAJUAN
 Author: PLANMalaysia  Category: Conference Proceeding  Publisher: PLANMalaysia  Published: 02 Feb, 2024  Pages: 130  Language: Melayu  File Size: 21.3 mb Download
Description:

Tujuan forum hebahan ini diadakan untuk memberi penerangan dan pemahaman kepada kementerian dan jabatan berkaitan, Pihak Berkuasa Negeri (PBN), Pihak Berkuasa Tempatan (PBT), Charge Point Operator (CPO) dan penyedia perkhidmatan mengenai pemakaian dan pelaksanaan Garis Panduan Perancangan Electric Vehicle Charging Bay (GPP EVCB).

LAPORAN PROSIIDNG FORUM GPP EVCB