Search for:

Planning Guidelines Version 2 (2009-2019)

Showing 9-16 of 46 Books

No Image Available GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PEMBAHARUAN SEMULA BANDAR
Garis Panduan Pelaksanaan Pembaharuan Semula Bandar (GPP PSB) telah diluluskan di Mesyuarat Jemaah Menteri pada 30 Ogos 2023. Garis panduan...
No Image Available GARIS PANDUAN PERANCANGAN PETAK PENGECASAN KENDERAAN ELEKTRIK (EVCB)
GPP_EVCB Garis Panduan ini telah diluluskan oleh Majlis Perancang Fizikal Negara Kali Ke42 Bil.2/2023 pada 18 September 2023. Garis Panduan...
No Image Available GPP LALUAN KENDERAAN MIKROMOBILITI
Garis panduan ini telah diluluskan di Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan dan Pembangunan Jabatan Perancangan Bandar dan Desa (PLANMalaysia) pada 8 Mei...
No Image Available GPP LADANG PENTERNAKAN AYAM
Garis panduan ini telah diluluskan di Jawatankuasa Perancangan dan Pembangunan (JPP), PLANMalaysia Bil.2/2022 pada 26 April 2022. Garis panduan ini...
No Image Available GPP PEMBANGUNAN BANDAR DIRAJA
Garis Panduan Perancangan Pembangunan (GPP) Bandar Diraja ini disediakan bagi membantu Pihak Berkuasa Negeri (PBN), Pihak Berkuasa Perancang Tempatan (PBPT)...
No Image Available GPP Pemuliharaan Kawasan Dan Bangunan Warisan (PeWARIS)
Garis Panduan Perancangan Pemuliharaan Kawasan Dan Bangunan Warisan ini disediakan sebagai panduan seragam kepada pihak kementerian, pihak berkuasa negeri (PBN),...
No Image Available GPP TANAH BAWAH TANAH
Garis panduan ini telah diluluskan oleh Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan dan Pembangunan PLANMalaysia (Jabatan Perancangan Bandar dan Desa) Bil. 6/2020 pada...
No Image Available GPP PEMBANGUNAN LADANG SOLAR
Garis panduan ini telah diluluskan oleh Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan dan Pembangunan (JPP) PLANMalaysia Bil. 2/2021 pada 1 April 2021. Garis...