Search for:

Planning Guidelines Version 2 (2009-2019)

Showing 17-24 of 41 Books

No Image Available GPP STRATA
Garis Panduan Perancangan ini bertujuan menfokuskan kepada pembangunan  Skim Perumahan  Komuniti Strata  Bertanah (Landed  Strata) yang  dimajukan  mengikut Akta  Hakmilik...
No Image Available GPP PEMBANGUNAN PENGGUNAAN BERCAMPUR MENEGAK (VERTICAL) DI ZON KOMERSIAL
Garis Panduan Perancangan ini bertujuan mengawal penyediaan kediaman kekal di  zon komersial,  melalui  pembangunan  bercampur menegak  (vertical) yang terdiri  daripada...
No Image Available GPP PENGURUSAN KAWASAN BERISIKO BENCANA
Garis Panduan Perancangan ini bertujuan bagi pembangunan di kawasan berisiko  bencana gempa  bumi dan digunapakai oleh agensi yang terlibat dengan...
No Image Available GPP PAPAN TANDA P’NIAGAAN
Garis Panduan Perancangan ini bertujuan menyelaras aspek pemasangan dan kawalan papan tanda premis perniagaan untuk meningkatkan kualiti visual dan estetik...
No Image Available GPP TLK
Garis Panduan Perancangan ini Bertujuan merancang, mengawal dan  membangunkan  kawasan,  khususnya  keperluan TLK  semasa penyediaan  pelan-pelan  pembangunan dan memastikan setiap...
No Image Available GPP TOD
Garis Panduan Perancangan ini bertujuan mengawal pembangunan yang berpusatkan stesen pengangkutan awam yang menekankan pembangunan intensiti tinggi,  gunatanah bercampur dan...
No Image Available GPP FIZIKAL BAGI WARGA EMAS
Garis Panduan Perancangan ini bertujuan menerangkan keperluan perancangan dan  reka bentuk bagi 3  jenis petempatan  warga emas, meliputi  Pusat Jagaan...
No Image Available GPP CHALET ATAS AIR
Garis Panduan Perancangan ini bertujuan sebagai panduan di dalam membangun dan mengawal pembangunan chalet atas air bagi mewujudkan persekitaran  serta...