Search for:

Planning Guidelines Version 2 (2009-2019)

Showing 25-32 of 46 Books

No Image Available GPP PAPAN TANDA P’NIAGAAN
Garis Panduan Perancangan ini bertujuan menyelaras aspek pemasangan dan kawalan papan tanda premis perniagaan untuk meningkatkan kualiti visual dan estetik...
No Image Available GPP TLK
Garis Panduan Perancangan ini Bertujuan merancang, mengawal dan  membangunkan  kawasan,  khususnya  keperluan TLK  semasa penyediaan  pelan-pelan  pembangunan dan memastikan setiap...
No Image Available GPP TOD
Garis Panduan Perancangan ini bertujuan mengawal pembangunan yang berpusatkan stesen pengangkutan awam yang menekankan pembangunan intensiti tinggi,  gunatanah bercampur dan...
No Image Available GPP FIZIKAL BAGI WARGA EMAS
Garis Panduan Perancangan ini bertujuan menerangkan keperluan perancangan dan  reka bentuk bagi 3  jenis petempatan  warga emas, meliputi  Pusat Jagaan...
No Image Available GPP CHALET ATAS AIR
Garis Panduan Perancangan ini bertujuan sebagai panduan di dalam membangun dan mengawal pembangunan chalet atas air bagi mewujudkan persekitaran  serta...
No Image Available GPP PEMULIHARAAN DAN PEMBANGUNAN KAWASAN SENSITIF ALAM SEKITAR [KSAS] (DALAM...
Garis Panduan Perancangan ini bertujuan merancang, mengawal dan  membangunkan  Kawasan Sensitif  Alam Sekitar (KSAS)  berdasarkan 9  penyediaan garis  panduan berasingan ...
No Image Available GPP TADIKA TASKA
Garis Panduan Perancangan ini bertujuan untuk merangkumi syarat-syarat perancangan dan  penubuhan  TADIKA dan  TASKA di bangunan pejabat /  berbilang tingkat ...
No Image Available GPP BANDAR SIHAT MESRA PEJALAN KAKI
Garis Panduan Perancangan ini bertujuan memberi panduan perancangan sistematik melalui penyediaan infrastruktur mesra pejalan kaki dan penunggang basikal  serta menggalakkan...