Search for:

Planning Guidelines Version 2 (2009-2019)

Showing 1-8 of 34 Books

No Image Available GPP Pemuliharaan Kawasan Dan Bangunan Warisan (PeWARIS)
Garis Panduan Perancangan Pemuliharaan Kawasan Dan Bangunan Warisan ini disediakan sebagai panduan seragam kepada pihak kementerian, pihak berkuasa negeri (PBN),...
No Image Available GPP TANAH BAWAH TANAH
Garis panduan ini telah diluluskan oleh Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan dan Pembangunan PLANMalaysia (Jabatan Perancangan Bandar dan Desa) Bil. 6/2020 pada...
No Image Available GPP PEMBANGUNAN LADANG SOLAR
Garis panduan ini telah diluluskan oleh Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan dan Pembangunan (JPP) PLANMalaysia Bil. 2/2021 pada 1 April 2021. Garis...
No Image Available GPP KAWASAN LAPANG
Garis Panduan Perancangan Kawasan Lapang ini disediakan untuk membantu Pihak Berkuasa Negeri (PBN), Pihak Berkuasa Tempatan (PBT), agensi pelaksana dan...
No Image Available GPP KEMUDAHAN MASYARAKAT
Garis panduan ini telah diluluskan oleh Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan dan Pembangunan PLANMalaysia pada 21 Februari 2022. Garis panduan ini adalah...
No Image Available GPP PENGINAPAN PEKERJA BERPUSAT (CLQ) DAN PROSEDUR PERMOHONAN BAGI PENYEDIAAN...
Garis Panduan Perancangan Penginapan Pekerja Berpusat (Centralised Labour Quarters - CLQ) ini disediakan untuk membantu Pihak berkuasa Negeri (PBN), Pihak...
No Image Available GPP SEMPADAN BANDAR
Garis Panduan Perancangan ini bertujuan menangani isu perbandaran, memudahkan pengurusan, mengawal rebakan dan  menyeimbangkan komponen fizikal, ekonomi serta sosial bandar.
No Image Available GPP BANDAR BERDAYA TAHAN BENCANA DI MALAYSIA
Garis Panduan Perancangan ini bertujuan dalam membentuk sebuah bandar berdaya tahan di masa hadapan dengan meminimumkan risiko ancaman nyawa, mengawal...